Страница 1 от 1
В.1
Power Point e програма за: *

В.2
Файлът за компютърна презентация се състои от: *

В.3
Format > Slide Design дава възможност за избор на: *

В.4
Format > Slide Layout дава възможност за избор на: *

В.5
Посочете кое не е режим на работа в Power Point: *

В.6
Какъв изглед трябва да изберете, за да видите всички слайдове едновременно? *

В.7
Попълнете пропуснатото: *

Документът в Power Point се нарича

В.8
Попълнете пропуснатото: *

Стандартното разширение на файл, създаден с Power Point, е …………………

В.9
Иконата за стартиране на програмата Power Point е: *
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

В.10
Please enter your question here. *


Страница 1 от 1